Vi besöker platserna 42 Hummelbosholm – Bandlundsviken och 41 Ronehamn och Ålarve naturreservat. Samling vid grinden på Hummelbosholm kl. 09:00

Ledare:Sivert Söderlund tel. 070-332 66 77.