Fågelvänner delar ofta in året efter olika artgruppers eller arters ankomst. Det kan vara vårens första vipor och spovar, de magnifika gåsflockarna från arktiska marker i september/oktober eller vinterns första snösparvsflockar. Här på Gotland är vi just nu mitt i högsommaren men många fåglar har redan “höst” inmatat i agendan. De vadare som häckar på arktis tundror har börjat komma söderut och kan ses längs våra kuster. Det är fortfarande mest de vuxna fåglarna men om några veckor börjar de första årsungarna också komma hit. Försök att hitta en långgrund vik med sand- eller dyrevlar och gärna tångvallar. Har du tur med valet av strand kan du ledigt pricka av ett tiotal vadararter. Kolla in programmet så ser du att de kommande utflykterna i föreningen har just denna typ av skådning som tema. Njut av det gotländska fågellivet!

Småspov

Kärrsnäppor