Om vi har tur med väder och vind kan det bli en mäktig upplevelse, när gäss, änder, lommar och vadare skall passera Östersjön och Gotland. Det gäller bara att ”inte ge upp” för ibland kan det vara trögt i starten innan sträcket kommer igång. Om vädret känns osäkert och du undrar ifall det blir av, hör av dig till undertecknad för besked. Samlingen på udden ute vid de gamla fiskebodarna öster om fyrområdet. Undertecknad finns på plats från kl 06:00. Glöm inte en fyllig matsäck! Leder och svarar på frågor gör Per Smitterberg, tel. 070 5685368.