Nu är fågelhösten i full gång, med ”varje buskage fullt av tättingar” och sträckande sjöfåglar längs kusten. Vi väljer strategi utifrån de aktuella förutsättningarna och vädret, men räkna med åtminstone två olika områden som kommer besökas. Vi samlas på parkeringen vid Östervik (där stigen ut till Fituddentornet startar). Samling kl 08:00. Glöm inte matsäcken!

Leder och svarar på frågor gör Per Smitterberg, tel. 070 5685368.