Fastställande av den stadgeändring som beslutades på senaste årsmötet. En berättelse om upp- och nedgång i ejderbeståndet. I nästan ett halvt sekel har ejdrarna på Lilla Karlsö följts. Ordförande Måns Hjernquist berättar om detta.

Plats och tid: Vita Huset på Ekmansgatan klockan 18:00.