Sivert Söderlund från styrelsen låter meddela att föreningens matningsplats för vintertättingar nu är igång. Det ligger som tidigare år i “sumpskogen” på Södra hällarnas naturreservat i Visby. Här kan du se flera av de vanliga fågelbordsgästerna på nära håll såsom mesar, trastar och finkar. Men det finns också goda chanser att få se större hackspett och kanske mindre hackspett på nära håll.

Björktrast. Foto: Per Smitterberg