Nu återser vi ett av vårens mål, Ålarve naturreservat i Ronehamn. Många fågelarter känns igen men vi hoppas på artrika flockar med vadare från Arktis. Medtag gärna fika. Samling på parkeringen vid reservatsentrén (se skylt i samhället) kl. 09:00. Ledare och kontaktperson Per Smitterberg tel. 070 56 85 368.