Dags att börja flyga! Nästan vuxen havsörnsunge. Foto: Per Smitterberg

Det var många intresserade som samlats tisdagen den 30 januari i Vita huset för att lyssna på Per Smitterbergs föredrag om havsörnen på Gotland. Det blev en grundlig och intressant resa i ord och bild från örnarnas etablering i början av 1990-talet till dagens 43 kända boplatser. Det totala antalet par av havsörn kan vara uppemot 60 par. Därutöver finns naturligtvis många unga örnar som ännu inte häckar.

Det fanns naturligtvis många frågor från åhörarna, t.ex. om födoval, häckningsresultat, var örnarna kommer ifrån och konkurrens med kungsörn. Födan består till drygt 90 procent av fisk och sjöfåglar, men det finns exempel på örnar som specialiserat sig på kaniner. Det är inte alla örnar som får ungar på vingarna. De som lyckas har i medeltal 1,5 ungar.

Havsörnar som etablerar sig på Gotland kommer från ön men också från omgivningarna, t.ex. utmed den svenska Östersjökusten. Örnar som vuxit upp Gotland kan etablera sig på Sveriges fastland. Det finns också exempel på örnar som har sitt ursprung i Baltikum och nu bildat par på ön. Hur kan vi veta detta? Jo, alla ungar som ringmärkts förses med ringar på benen som kan avläsas och avslöja fågelns ursprung. Den kanske intressantaste frågeställningen är konkurrens med kungsörn. Det kan vi idag endast spekulera om, men det finns exempel som bekräftar att de kan häcka i samma område utan revirstrider. Förmodligen finns också det motsatta förhållandet.

Clas Hermansson