I söndags anordnade föreningen sin snart traditionella vinterutflykt för nybörjare till Klintehamns hamn. Man får alltid räkna med oväder så här års, så det är alltid ovisst hur det kommer att gå. Det var en vass vind från ost med lite tunna snöbyar i men trots det blev vi 21 deltagare. Vi hittade lä bakom en av byggnaderna och letade av fåglarna i inre hamnen där man kommer väldigt nära. Sen flyttade vi oss till småbåtskajen och gjorde till sist en avslutande vandring ut på Varvsholm i hopp om att hitta lite småfåglar. Där pågick ett intensivt arbete med röjning, sågning och eldning vilket gjorde det svårt att hitta några alls.

Arterna vi hittade i hamnen är de vanliga som brukar övervintra där: vigg, bergand, brunand, gräsand, sothöna, smådopping, salskrake, storskrake, storskarv, knölsvan, sångsvan och som brukligt några nyinkomna gravänder.

Salskrakar i Klintehamn. Foto: Per Smitterberg

Ledare var Sven-Olof Lundgren och Sivert Söderlund