Den andra vandringen kring stan genomfördes idag måndag med start på Norderstrand. Vädermässigt mycket bra och med svag vind ifrån SO blev det behagligt. 15 glada personer samlades vid starten för att gå till Flundreviken och tillbaka förbi Gustavsviks semesterby, Talludsgatan och åter till målgång.

Fågelspaning i Flundreviken. Foto: Leif Berglund

Det blev 25 arter sedda och hörda fåglar, vilket är mycket bra en vinterdag under två korta timmar. Noterbart är att få se både bläsand och kricka i sina fina dräkter nära stranden, sågs bra även utan kikare. Under i stort sett hela vandringen sjöng blåmes, talgoxe, grönfink längs vägen. Vid Gustavsvik såg vi en stor flock med steglitst ett träd en av de mest färggranna småfåglar vi har, för några var det första gången de sågs.

Påminner om nästa gång 9 april samling på P-platsen bakom Länsstyrelsen på Visborg. /Sivert Söderlund