Efter flera år med tidiga sträckrörelser av ejder borde slutet av mars vara optimalt, särskilt om man skulle ha chansen att även se någon praktejder i flockarna. Nio personer samlades därför vid fiskeläget i Nyhamn i gråmulet, något kylslaget väder med friska sydvästliga vindar. Men vår målart för dagen uteblev nästan helt under den timme vi något frysande stod kvar på platsen. Sammantaget sågs enbart 22 ejdrar sträcka norrut.

Även i övrigt var sträcket närmast obefintligt. Knölsvanar, storskarvar, knipor och storskrakar flög i båda riktningarna längs kusten. Norrut flög några sångsvanar. En storlom kom norrifrån och landade en bit ut i sjön, varefter den försvann i vågorna. I vågorna sökte skrattmåsar, fiskmås och gråtrut efter något ätbart. När en skrattmås fått tag på en småfisk blev den hårt uppvaktad av två gråtrutar på rövarstråt. Närmare stranden fanns gräsandspar och gravänder. Då det rådde lågvatten i sjön födosökte de runt stenar för att hitta sin mat.

Korp, kråka och kaja flög över skogen i öster, en ringduva landade vid stranden och en förmodad ängspiplärka hade vänt söderut. Den enda insträckande fågeln blev den sånglärka som drillande fortsatte österut till någon lämplig åker att häcka på.

Deltagarna fick ett hyfsat lä mellan bodarna. Foto: Per Smitterberg

Då vi tröttnat på det uteblivna sträcket vid Nyhamn och fötter och övrig kropp började bli lite för avkylda begav vi oss till Lummelunds bruk en bit söderut längs kusten. Trots ivrigt letande hittade vi ingen strömstare i den för tillfället strida strömmen i ån. I parken sjöng talgoxe, blåmes, nötväcka och domherre. Vid dammen norr om ån slog en gärdsmyg sin snabba drill samtidigt som gräsänder och storskrakar vilade ut i den nyligen öppnade vaken. Utanför åmynningen fanns en flock gravänder söderut och en större flock knipor åt norr. Inte så mycket här heller med andra ord, varför vi avslutade dagens exkursion just som solen bröt igenom molnen.

Jörgen Petersson