Dagens utflykt gick längs Hälsans stig och blev trots den sena våren en trevlig vandring i soldiset. De flesta av vinterns stannfåglar lät sig höras med både sång och andra läten. Det blev bl.a. talgoxe, blåmes, bofink, grönfink, gärdsmyg, domherre, ringduva, kråka, skata, och en fasantupp. Som en extra bonus hördes både sånglärkan och strandskatan över oss vilket var ett gott tecken på att nu är de på inflygning. Vid Talludden gjorde vi ett längre stopp för att lyssna och se på den inte så vanliga steglitsen som verkar trivas just där och tillsammans med grönfink.

Sivert Söderlund

Steglits, en av vinterns färgklickar. Foto: Per Smitterberg