På vårens varmaste dag gick tredje vandringen ”i stans utkanter,” det föranledde att flera deltagare lämnade överflödiga plagg i bilarna. Vandringen startade på P-platsen bakom Länsstyrelsen på Visborg och gick igenom Donnershage, som är en liten men mycket bra fågellokal. Än så länge var det bara blåmesen och talgoxen som hördes men längre fram kommer den att ljuda av många duktiga sångare. På fältet vid Oskarsstenen drillade en lärka över oss, den sången blir man aldrig less på.

Vandringen fortsatte ut på Södra Hällarna, igenom sumpskogen där gärdsmyg, blåmes, talgoxe, rödhake, nötväcka och större hackspett hördes och visade upp sig. Vidare igenom den låga glesa tallskogen där svartmesen håller till, fick vi se vår största hackspett spillkråkan ganska nära vilket var extra roligt.

På tillbakavägen kom två tranor insträckande, två stannande sidensvans i en buske blev till slut tio stycken när de fick samla ihop sig. Vi var 25 stycken varma och nöjda vandrare som återvände till Donnershage och fick då höra rödhaken och gärdsmygen sjunga. Detta var den sista vandringen för våren, eftersom intresset har varit så stort kommer vi att fortsätta med dessa vandringar i höst. Väl mött.

Ledare var Sivert Söderlund