Dagens invigning av föreningens fågeltorn vid Storården i Fide blev en trevlig liten tillställning. Dagen till ära bjöds det på och skålades i fruktcider. Vädret var med oss, dagen började lite disig men klockan 11 var det fint solsken över Burgsviken.

Sivert Söderlund berättar om tornets tillkomst.

 

Ett tjugotal deltagare hade hittat till den fina platsen och fick i lite korta ordalag höra Sivert Söderlund i Gotlands Ornitologiska Förening berätta varför tornet blev byggt just där. Han redogjorde även för alla turer det är i ett sådant projekt, där både markägare och myndigheter är inblandade. Det fick även uppmärksamhet från Länstrafikens buss från Burgsvik, som saktade ner och chauffören vinkade.

Erik Larsson “klipper upp tornet”. Samtliga bilder tagna av Sven- Olof Lundgren.

Bandet klipptes av byggaren själv, Erik Larsson från Öja, som även förklarade tornet invigt. Det skall tilläggas att tornet är gediget byggt och står på sex gråstenar och med en stor kalksten vid trappan.