Fjorton tappra slöt upp för att “nybörjarskåda” vadare tillsammans med Sivert Söderlund och mig i det soliga men lite blåsiga vädret. Nisseviken bjöd på 12 olika arter där vadarna stod för det största antalet. Efter lite fika och botaniserande i säljlådan bar det iväg till Näsudden (Bodudd). Där hade vi lite mindre vadare att skåda på, men mycket trevligt ändå. Det var en uppskattad nybörjarskådning.

Vid pennan Sven-Olof Lundgren

Kärrsnäppa. Foto: Per Smitterberg.