Väderprognosen skiftade vilt dygnen före utflykten och så sent som tio minuter före samlingen vid Sproge kyrka kom en intensiv regnskur. Men när klockan slog åtta och de tolv utflyktsdeltagarna samlades var det uppehåll, vilket sedan höll sig resten av tiden! Den här utflykten räknar undertecknad numera som en av de viktiga traditionerna under fågelåret på Gotland. Efter den obligatoriska inledningen med information körde vi omgående ner till fiskeläget Klase med sina underbara omgivningar av fint betade strandängar och skyddade laguner och vikar. Vattenståndet var väl i högsta laget för att attrahera större mängder med rastande vadare, men vid sammanräkningen mot slutet blev det ändå en god och väntad utdelning. I hagen innanför fiskeläget rastade ett gäng storspovar och knappt hann vi ur bilarna när två storlommar drog nära och fint över våra huvuden. Tyvärr så raskt att inte alla hann med. Nu var det dags att spana över ängar och laguner mellan fiskeläget och Rullen i norr. Ett rejält gäng tofsvipor rastade på revet tillsammans med krickor, brushanar, några stjärtänder och kustpipare. En subadult havsörn gjorde några halvhjärtade jaktförsök utanför hamnen.

Storlom. Foto: Per Smitterberg

Efter en välkommen fikapaus i fiskeläget samlades nya krafter för sista skådarsvängen ner till fågeltornet och den fina viken. En fin buskskvätta lockade till närstudier medan gluttsnäppor, svartsnäppor och en ensam myrspov räknades in. Som jag skrev i början var vattennivån för hög och större volymer av vadare uteblev. Däremot stod ett rejält gäng med grågäss i viken tillsammans med ännu fler krickor och gräsänder. Som slutkläm drog en gammal havsörn förbi på sin väg från en ”misslyckad” jakt och försvann in över socknen. Jag tackar mina tappra deltagare för fint umgänge på denna vackra plats. Höll i pennan gjorde

 

Per Smitterberg.