Hur såg fågelfaunan och landskapet ut ”förr”, dvs på medeltid, järn- brons- och stenålder? Att fundera och samtala om det, var tanken för GOF-utflykten de 8 september. Vi, tio personer, samlades vid gravfältets parkering kl 10 och promenerade runt i gravfältet en timme innan det var dags för kaffepaus. Förutom samtal om historia och forntida landskap kunde vi också se en och annan fågel, bl.a. flera vråkar och örnar. Plötsligt kom en brun glada cirklandes förbi!

Observationerna föranledde diskussion om hur man kan veta något om fåglar i forntiden. Benrester i gamla sophögar (s.k. Kökkenmöddingar), som den i Stora Förvar på Stora Karlsö, är ett exempel. Där har man bl.a. hittat förvånansvärt mycket örnfötter. Det verkar ha varit gott om örnar på stenåldern! Även i gravar hittar man ibland gamla fågelben. I Gålrums gravar från yngre bronsålder har ett enda fågelben av okänd art hittats.

Foto: Per Smitterberg

Vi förvånades också över den omblomning som många växter har i år efter den heta och torra sommaren. Ett stort slånbärssnår var helt översållat av vita blommor! Efter fikapausen tittade vi närmare på det stora bronsåldersröse som ligger nära vägen. Mycket av gravfältet har en gles betad tallskog. Ett landskap som nog var vanligt under bronsåldern och järnåldern). Det lämpade sig för olika arter, liksom att stora delar av ön var våtmarker med ett vimmel av änder och varade. Så småningom avslutades utflykten med att sparvhök och tornfalk snabbt passerade förbi, arter som fanns även i Gotlands forntid. Utflykten var också en del i ”kulturarvsdagen” en nationell/europeisk dag med Riksantikvarieämbetet.

 

Tomas Carlsson