Med skräckblandad glädje rullade jag in på parkeringen vid Hoburgsklippan kl. 06:50 och möttes av 32 fågelsugna personer! Sällan jag haft en sådan uppslutning på en utflykt. Vädergudarna var nästan med oss, det regnade färdigt under gårdagen och vindarna var nästan OK. Efter en rask inledning och beskrivning av schemat vandrade vi ner längs Hoburgsklippan och satte/ställde oss tillrätta på ”gubbhyllan”. Därifrån har man fin koll på läget både över havet och in över backarna. En stadig ström med sparvhök passerade, en del sträckte medan några fegade ur och vände inåt. Av småfåglar var det (som väntat) sånglärkor och bofinkar som stod för majoriteten av sträckarna, men en hel del skogsduvor var nere och ”luktade på vattnet”. En försmak av vintern fick vi av de bergfinkar som drog över. Efter någon timme kom det rapport från södra udden Rivet att en ung stäpphök sträckt ut mot Öland. Förstämning, nu minskar ju chansen till denna godbit. Men vi kämpade vidare och spanade in en gammal kungsörn uppe över ”tredjeburg”, rödglada över fyrberget och en utsträckande fiskgjuse. Efter några timmar var det läge för platsbyte och vi återvände till parkeringen där många fyllde på näringen med välbehövlig fika.

En del av gänget vid Hoburgsklippan. Foto: Per Smitterberg

Nu omgrupperades utflykten till Hoburgens fyr där man har en vid sikt över stora delar av Sundre. Vi fick tämligen skönt lä från den friska sydvästvinden på nordsidan av den ståtliga fyren. Två vackra rödglador, fler sparvhökar, tornfalkar och översträckande gulärlor noterades. Nere på Udden sågs tre havsörnar. Nu kom larm om två unga stäpphökar som jagade runt på Barshageudd. Hoppet tändes hos gruppen! Men bristen på den utlovade brungladan gjorde att vi efter ett tag beslutade att flytta upp mot Alvret och Muskmyr. Några som åkt i förväg kunde glatt ringa och meddela att brungladan var sedd uppe runt Muskmyr. När vi kom upp mot kyrkan möttes undertecknad och några andra deltagare av brungladan när den seglade lågt över fältet söder om kyrkan. Stor lycka och flera kunde notera ett nytt Sverige-X. Gruppen var nu ganska splittrad, några tackat för sig och övriga på olika platser i Sundre. Vi var en handfull som ställde oss längs Skogevägen i Alvrets västkant. Efter en kort stund kom plötsligt en ung stäpphök förbiflygande framför våra lyckliga ansikten. Till detta kunde vi sen räkna in några havsörnar, brun kärrhök samt lite fler ormvråkar över Alvret. Dagen kan nog sammanfattas som lyckad om man lyssnade på flera av deltagarna. Tack för ett härligt umgänge hälsar

Den unga stäpphöken vid Alvret. Foto: Per Smitterberg

Per Smitterberg.