Trots att turisterna (de flesta) har lämnat vår ö så är det mycket som händer ute i bygderna. Nu under höstlovet har vår förening varit inbjudna till Naturum vid Vamlingbo prästgård för att tipsa om fågelmatning mm. Sivert Söderlund och Sven-Olof Lundgren fick fullt upp bland de höstlediga ungarna. Härligt inför framtiden att det finns nya intresserade generationer som vill ta över efter oss “gamla”.

Sivert Söderlund på höstlovsevenemanget. Foto: Sven-Olof Lundgren.