Nu är föreningens vinterfågelmatning laddad för säsongen med fett, späck  och fröer av allehanda slag. Varför inte kombinera en hälsosam promenad med lite fågelskådning när julmaten ska motioneras bort? Du hittar den längs den promenadstig som utgår från parkeringen “Träffpunkt Gotland” söder om Färjeleden, Visby (i norra kanten av Södra hällarnas naturreservat). Matningen finns i områdets nordöstra hörn där stigen går in i sumpskogen.

Björktrast. Foto: Per Smitterberg.