Utflykten till Tomsarve kvarn vid Ekstakusten den 7 april lockade femton deltagare varav några nya vilket är extra roligt. Vädret var ut mänsklig synpunkt helt perfekt, ingen vind med fint solsken över havet så att fåglarna som låg där syntes mycket bra. En flock alfåglar låg ganska nära och kunde studeras ordentligt, vissa med häckdräkt vilket skiljer sig ordentligt jämfört med dem vi ser mitt i vintern. Annars låg de vanliga fåglarna där. Småskrake och knipa som hade börjat sitt vårspel, storskarvar, några ejdrar som troligen skall häcka på Lilla Karlsö, gravänderna inne vid stranden, en havstrut och två tobisgrisslor blev det lilla extra som inte alla sett tidigare. 

I dungen bakom oss sjöng bofink, rödhake, kungsfågel och järnsparv. Det enda sträcket var nog tre sädesärlor som flög över, vilket blev årskryss för flera.

Efter korvätandet och den sedvanliga pratstunden, som är minst lika viktigt som skådandet, gick vi ut på fältet öster om vägen och letade efter tättingar. Många trastar hade observerats där på morgonen men det var inte så många kvar. En rödvingetrast och en taltrast satt så länge i varsin topp att de flesta hann se dem. Stenknäck, sånglärkor, starar, en nötskrika, två sjungande gransångare blev skörden.

Sivert Söderlund