Fågelvandringen i dag, den 28 april, vid Petesområdet i Hablingbo blev en frisk fläkt i den friska vinden, som dock kom från rätt håll med tanke på hur kall den kunde ha varit  om den kommit från väster. Den första fågel jag såg när jag klev ur bilen vid Petesgården var en hane svart rödstjärt, som dock inte visade sig för de andra deltagarna när de anlände. Den var även den sista jag såg när jag åkte därifrån sist av alla, fast då sjöng den också.

Vi blev arton deltagare som vandrade ut mot Midården och Grunnen. På vägen dit kunde vi på avstånd se en flock på cirka tvåtusen vitkindade gäss som betade på en grön vall. Midården var fylld av vita fåglar, mest tärnor, skrattmås, fiskmås och ett femtiotal skärfläckor.

På Grunnen stod det mest gråtrut, några silltrutar och ett tiotal havstrutar, flera häckande knölsvanar och några grågäss som häckar där. Vid Boviken i södra delen stod sex ljungpipare, i övrigt var det ont om vadare förutom rödbena och strandskata samt ett par större strandpipare.

På Gjausården utanför stod dagens fynd, en roskarl som flera inte hade sett tidigare och tre kärrsnäppor. Där hittade vi även lä för fikastunden bakom en gammal strandbod. En trana och ett par hämplingar fick avsluta dagens fynd.  

Ledare var Sivert Söderlund