En ledsam syn. Oljeskadad storlom. Foto: Torsten Green-Petersen.

Under de senaste dagarna har flera observationer av oljeskadade sjöfåglar rapporterats från kusterna runt södra Gotland. Främst har det handlat om tordmular och storlommar. I nuläget är det okänt varifrån oljan kommer och kustbevakningen har extra kontroller. Rapportera gärna observationer av oljeskadade fåglar, det kan hjälpa i arbetet att försöka lokalisera utsläppskällan och underlätta eventuella förberedelser i händelse av att det är omfattande och riskerar att drabba många individer. Oljeskadade fåglar kan i vissa fall även omhändertas för tvätt och vård beroende på omständigheterna.

Meddela kustbevakningen vid observation av olja eller oljeskadade fåglar och/eller Måns Hjernquist: gof@blacku.se eller 070-225 32 91.