En härlig försommarkväll lockade ett 25-tal nyfikna fågelvänner till denna fina våtmarkslokal mitt på Gotland. Under årens lopp har dessa smärre och större dammar både ökat i antal samt blivit mer artrika. Sen är det inte heller något ”äventyr” att besöka utan mer eller mindre drive in! Lokalen är främst känd för sina doppingar och vi fick se tre arter: 2 par gråhakedopping, minst 2 par smådopping och 12-15 par svarthakedopping. Detta gav fina möjligheter till jämförande studier. Vidare fanns det gott om vigg, flera par gräsand, kanadagås, grågås, gravand och givetvis sothöns. Härliga gäng med insektsjagande tornseglare drog över dammarna tillsammans med skrattmåsar. Mot slutet av utflykten kom en trollsländejagande lärkfalk och visade upp sina flygkonster. Det är verkligen skönt att som fågelskådare ha möjlighet att få kombinera fågeltittandet med givande samtal och kunskapsutbyte i lugn och ro. Att vara fågelintresserad och utöva sin hobby en vardagskväll behöver inte vara mer komplicerat än såhär. Vi som hjälptes åt att leda och lära var

Åsa Björnholm och Per Smitterberg