Tornuggla i dagsljus för ovanlighetens skull. Foto: Per Smitterberg

Under våren 2019 har GOF inlett en inventering av tornuggla på Gotland. Syftet är att få en bild av artens population på ön samt att prata med berörda markägare om tornugglan och vilken nytta den gör så att lämpliga boplatser hålls öppna. Eftersom tornugglan är nattaktiv och gärna bosätter sig i mänsklig bebyggelse kommer samtliga observationer att hanteras diskret och med sekretess.

Tornuggla på ett gotländskt lagårdsloft! Foto: Gårdens ägare.

Inom projektet är vi mycket intresserade av de uppgifter som kanske just Du har kunskap om. Tveka inte att kontakta oss i projektet så att bilden av en av Sveriges sällsyntaste häckfåglar kan bli lite klarare. Kontakta oss via mejl, Tornuggla@blacku.se eller ring oss. Mattias Andersson 073 318 44 91 och Per Smitterberg 070 568 53 68.