Ung aftonfalk vid Furildens gård i Rute den 31 augusti 2019. Foto: Per Smitterberg.

Det har cirkulerat rykten och sträcksiffror gällande aftonfalkar runt norra Europa och Skandinavien en tid nu. Under senaste veckan har det börjat “ramla in” fynd från flera ställen i södra och mellersta Sverige. Glädjande nog börjar det även rapporteras aftonfalkar här på Gotland. Områden/socknar som ofta drar till sig denna art är Sundre (Muskmyr), Gothem (Storsund), alvarmarkerna och träsken runtom på ön. Efter lyckade häcksäsonger kan det handla om avsevärda antal av denna vackra falk som ger sig ut på äventyr från de klassiska häckområdena främst i sydöstra Europa.

Inflödet fortsätter! Den här hanen sågs med fem ungfåglar vid Torsburgen, Kräklingbo den 1 september.
Foto: Per Smitterberg.