I samband med det traditionella Luciafikat pratade Sivert Söderlund om sina erfarenheter att inventera strandängar åt Länsstyrelsen på Gotland. Han hade i uppdrag att besöka ett antal lokaler från Kyrkbingegrund i Gothem, vidare till Närsholm, Burs, ner runt Storsudret och upp till Ugnen i Sproge. Han förvånades ibland över avsaknaden av vissa fågelarter. En “fara” med dessa uppdrag kan bli nyfikna kreatur, men han lyckades hålla sig på benen och kräken på avstånd. Dessa inventeringar har pågått sedan 1990-talet. Till sist kan man nämna att många strandängar har sitt utseende tack vare en långvarig påverkan från människan genom kontinuerlig betesdrift.

När deltagarna sedan fått lite värmande fika i magen avslutade vi med ett bildspel av Per Smitterberg om öns skiftande landskap och de fåglar man kan hitta. Vi säger tack för 2019 och hoppas att vi möts på kommande evenemang och utflykter under 2020.

Webred.