Den 11–12 januari 2020 genomförs en inventering av sångsvanar i hela Västeuropa. Det sker inom ramen för ett projekt som leds av Wetlands International, en organisation som arbetar för att bevara våtmarker och deras djurliv. Räkningar av sångsvanar påbörjades 1995 och sker vart femte år. Denna räkning är således den sjätte i ordningen. Under vintern rastar sångsvanar i flockar på hela Gotland. Växande höstraps och kvarblivna morötter, majskolvar och rödbetor bidrar till att många svanar lockas till ett dukat matbord.

Sångsvanar på ett morotsfält i Mästermyr.

Den senaste räkningen (2015) på Gotland resulterade i 891 sångsvanar. Det är det högsta antalet sedan räkningarna började. Resultatet kan jämföras med resultatet från sjöfågelräkningarna utmed kusten under samma tidsperiod. Vid kusten rastade 291 sångsvanar. Det visar att de flesta svanarna (600) uppehöll sig på födosöksområden innanför kusten. Flest sångsvanar sågs på Mästermyr, Vallefälten och Lausmyr. 

Vi är tacksam för alla rapporter, gärna på Artportalen eller direkt till undertecknad.

Clas Hermansson