Den snart traditionella vinterutflykten till Klintehamns hamn gjordes idag. Vanligtvis kan det vara väldigt bistert i mitten på februari längst ut på kajen när det blåser på. Denna gång blåste det rejält också, men med mera vårliga vindar. De stora andflockarna saknades. I den hårda blåst som rått de senaste veckorna hade de splittrats upp i mindre flockar och låg utspridda på flera olika ställen. Vid Karlsöpiren låg en ganska stor bergandflock, nära Varvsholm en ensam salskrake, det brukar vara flera annars.

Gråhäger en kulen dag. Foto: Per Smitterberg.

Gräsänderna var inte så många i småbåtshamnen och längst in i rängen låg sothönsen, där även en smådopping och en alfågel sågs kort. Inne i viken i skydd av vassen låg viggarna, några brunänder, storskrake och småskrake samt ett gäng gråhägrar. 

Den samlade skaran på 11 deltagare var glada och nöjda med dagens resultat och den strålande solen som värmde på läsidorna.

Ansvariga ledare var Sven-Olof Lundgren och Sivert Söderlund.