Ett tappert gäng samlades på stora parkeringen vid Leva kungslador (i östra kanten av Södra hällarnas naturreservat) för att sätta upp 50 fågelholkar i årets projekt från teknikförvaltningen “ Uteliv och fåglar”. Man har även satt upp holkar av lite olika karaktär i Tallunden, Visby. Vi kommer att sätta upp ca 30 holkar längs med Kärleksstigen nästa vecka, med start vid Trojaborg och sedan norrut så långt holkarna räcker. 

Landskapsarkitekt Emilia Friberg-Olsson, Sivert Söderlund, Sven-Olof Lantz, Stadsträdgårdsmästare Pernilla Johanson med barnen Olle och Doris, Sven-Olof Lundgren. Fotograf Johan Lundgren