Med denna utflykt gjorde GOF ett av de första besöken till en bevattningsdamm. Det var Botvardsdammen i Hablingbo, som är en av de största bevattningsdammarna på Gotland och som hyser mycket fågel av flera arter. Samlingen skedde vid ”Margus hantverksbod” med Margareta och Gustav Robertsson som markägare. Vi blev femton deltagare som efter sedvanlig presentation  om dagens innehåll, även  fick en kort redogörelse av Gustav Robertsson om dammens tillkomst och miljönytta. Den byggdes för tjugo år sedan och pumpar in vatten från diken som rinner av åkrarna och som annars skulle rinna ut i Östersjön. Gustav ledde sen bilkaravanen (kunde inte samåka p.ga av rådande situation) till en rymlig parkeringsplats för oss. 

Deltagarna blev mäkta förvånade när de uppkomna på den höga och breda vallen fick se storleken på vattenytan och med tre små öar som hyser alla häckare. Det tog nästan två timmar innan vi hade gått varvet runt. Då hade jag noterat 26 olika arter i och runt dammen. 

Vi såg bl.a gråhakedopping, svarhakedopping och smådopping men skäggdoppingen saknades. Knölsvan, gräsand, gravand, skedand och snatterand, fiskmås med unge, en mindre skrattmåskoloni och varnande silvertärna. Bland vadare sågs strandskata, rödbena, skogssnäppa, skärfläcka med unge och större strandpipare. Runtom sjöng flera sångare och över seglade de båda svalorna hus och ladu samt tornseglarna. Avslutningsvis kan man säga att studera fåglar i sådana dammar, innebär möjligheten att se dem på ganska nära håll och att de flesta är stationära.

Ledare var Sivert Söderlund