Trots närmast tropisk värme redan till frukost hade drygt tjugo fågelsugna medmänniskor beslutat sig för att skåda på Asunden idag. Härligt! Dessutom många nya ansikten, vilket alltid är extra positivt. Efter inledande presentation av lokalen, vad man kan vänta sig under olika årstider, travade vi iväg ut på den numera högsommartorra strandängen vid Norderudde. Den grunda Bodviken, mellan vägbanken och udden, är populär som rast- och matlokal för främst gäss, simänder och vadare av flera arter. Just nu befinner vi oss mellan de tidiga vuxna fåglarna (främst arktiska vadare) och de stora ungfågelflockarna som kommer i september. Större och mindre gäng med olika tärnor födosökte i viken, med silvertärna och kentsk tärna som talrikast men även fisk- små- och skräntärna noterades. En liten försmak av de stora septemberflockarna bjöd ett par 100-gäng med ljungpipare, som kommit ner från häckplatserna i norr. Vid ett besök i september eller början av oktober, kan antalet vara uppe och nosa på femsiffrigt. Även en läckert svartvit hane kustpipare hittades. Simänderna fanns förstås, men i mycket små antal ännu. Gräsand, skedand och några enstaka krickor skrevs upp.

Ljungpipare på Norderudd, Asunden (vid ett annat tillfälle). Foto: Per Smitterberg

Vi fortsatte ut mot uddens norra del under trevligt småprat om ”stort och smått”, men oftast var spaningsögat påkopplat och fler arter kunde noteras. En ensam kustsnäppa visade att vi, som tidigare sagts, befinner oss i ett mellanläge när de vuxna fåglarna snart passerat och årsungarna ännu ska komma. Tidigt under promenaden utlovade jag (nästan) att det skulle komma någon havsörn, och visst kom den. En fin vuxen individ som sakta skruvade sig norrut längs Vägumeviken. Till sist hittade den enträget spanande Jörgen P en sandlöpare, en individ som redan bytt till den vita vinterdräkten. Några storspovar petade i sandbotten efter borstmaskar, någon småspov flög förbi och just när vi började återtåget mot det efterlängtade fikat, flög en hona brun kärrhök norrut. Nu lockade den hägrande fikakorgen och återmarschen till parkeringen gick tämligen raskt. Min förhoppning är att detta besök skall locka till fler kommande skådningar på Asunden. Ledde det hela gjorde

Per Smitterberg.