I söndag var det dags för GOF att samlas på Mästermyr, för att se vilka fåglar som hade återvänt från de norra regionerna. Mästermyr är en viktig rastplats nu på hösten för många fåglar som är på flyttning.

Samling var vid 07-ladan där det finns plats för ganska många bilar, vilket det också kom. Vi blev arton deltagare och däribland flera nya ansikten vilket är extra roligt. Från bron ser man hela norra delen av myren så det är en bra plats att stå. Närmast oss stod ungefär femtio tofsvipor blandat med sånglärkor och ängspiplärkor. Ganska nära födosökte en fjällvråk vilket var dagens önskeart. En honfärgad blå kärrhök och ormvråk hittades också.

När vi var nöjda förflyttade vi oss till Gränspålen ca 1 km i östlig riktning och även där fanns gott om plats för bilarna. Härifrån ser man de södra och nordöstra delarna av myren. Väldigt nära kom dagens mästerflygare, en rödglada vilket gladde alla. En havsörn på långt håll och en svår kungsörn kom ganska nära. Här togs den obligatoriska fikastunden med prat och trevlig samvaro. Dock saknades flockarna av sångsvan, tranor och gäss, men de kommer.

Ledare var Sivert Söderlund