Det blev en lättsam vandring längs Norderstrand med 20 deltagare i det vårvarma vädret. Vi fick se de vanliga fåglarna som brukar ligga där innanför bränningarna: gräsand, bläsand, kricka, knölsvan, storskrake, gråtrut och skrattmås. Tillbakavägen gick över Gustavsvik för att se och lyssna på de lite mindre fåglarna med bl.a. grönfink och steglits. En mycket trevlig vandring med mycket prat.

Bläsandhane som mumsar goda alger till lunch. Foto: Per Smitterberg

Sivert Söderlund