Länsstyrelsen på Gotland uppmanar nu allmänheten att vara uppmärksam på sjuka och döda fåglar med anledning av vinterns utbrott av fågelinfluensa.Om man skulle hitta enstaka döda fåglar så ska det anmälas till Statens veterinärmedicinska anstalt.Skulle man se fem eller fler sjuka – eller döda – djur på ett och samma ställe, ska man kontakta länsstyrelsen, berättar länsveterinär Agneta Karlsson Norström.