I söndags stod Grötlingboudd på tur för en vandring till de fina fågelmarkerna som finns där. Samlingen skedde vid P-platsen längst ut på udden, där sexton deltagare slöt upp i den snåla nordvästvinden. 

Turen skulle gå ner mot Tuttar, som är en holme utanför Austerviken. Hela stranden är låglänt med vikar och holmar, bra betat och väldigt fint för måsar, tärnor, vadare och simänder. 

Ryttlande tornfalk. Foto: Per Smitterberg.

Ner till stranden går en vacker och lättgången strandväg genom ett enbusklandskap. Här stötte vi på några nyanlända stenskvättor, hämplingar och sädesärlor som följde oss på vägen och snart mötte vi årets första tornfalk. 

Där stranden öppnade sig sågs alla vita fåglar som häckar där, gråtrut, fiskmås, skrattmås och olika tärnor. Bland vadare som anlänt var rödbena, större strandpipare och två gluttsnäppor. Både kungs- och havsörn visade upp sig liksom vitkindade gäss och stora flockar med ljungpipare, efter att en pilgrimsfalk hade fått dem på vingarna.

På hemvägen kunde några få se ringtrast tillsammans med andra trastar bland enbuskarna. Den obligatoriska fikastunden togs ute i lä av gömslet, där vi kunde spana ut mot Vadet och Innerholmen.

Ledare var Sivert Söderlund