Södra Hällarna är en lättillgänglig och bra fågellokal särskilt på våren. Om man lyckas träffa rätt med datum och väder, kan den även vara intressant som sträcklokal på hösten. Härifrån har man runtomsikt, det finns bänkar att sitta på och bord att duka upp fikat på.

Tisdagen den 14 september samlades ett tjugotal förhoppningsfulla i det varma och stilla eftersommarsvädret på P-platsen. Vandringen gick först ner mot södra delen, en nötväcka lät höra sig men annars var det mycket sparsamt med läten. På hällmarken i södra delen är det oftast någon fågel, ängspiplärka brukar alltid höras och det blev en denna dag. Vi stod en stund vid klintkanten och spanade mot havet efter flyttare och till slut kom faktiskt två olika sträck med storskarv. Det blev även dagens enda. Under tiden vi pratade om var all ejder höll till, upptäcktes en flock liggande på vattnet rakt nerför.

En alltmer sällsynt upplevelse är de stora ejderflockarna, förutom när Arktis “töms” på sin population.
Foto: Per Smitterberg.

Ett nytt lyllande läte hördes och det var trädlärkor som flög runt, troligen en familjeflock som rentav kanske häckat där i år. Vid den fint anordnade rastplatsen vid den gamla skjutfältsvallen avslutade vi vandringen med medhavd fika och fågelprat.

Ledare Sivert Söderlund