Idag bjöd Gotland inte enbart på bitande, ganska kyliga, höstvindar. Lennart Wahlén slog till med öns sjunde tjockfot! Tack vare att han skulle leta svamp(!!) ute på halvön Viveshom nordväst om Klintehamn, fick ett stort antal lyckliga skådare se denna säregna vadare. Till att börja med var den ganska varsk och lyfte på långt avstånd. När fler skådare anlände lade vi, tillsammans med Lennart, upp en varsam strategi att finna fågeln. Efter ungefär 15 minuter kunde den återfinnas på det kortbetade området ner mot Varvsholm och Karlsökajen. Den lyfte spontant två gånger men sen kände den sig förmodligen nöjd med läget och avståndet till den växande åskådarskaran. Disciplinen var förstås god och tjockfoten utsattes inte för någon stress.

Tjockfoten på Vivesholm den 18 september. Foto: Per Smitterberg.
En mycket nöjd upptäckare skiner ikapp med den snåla septembersolen. Foto: Per Smitterberg.

Närmast oss häckar arten lite glest utspridd i Tyskland, Holland och England. Den är betydligt mer allmän när man kommer ner till Medelhavsområdet. Senast arten sågs på ön var vid Vändburg i Hamra den 2 maj 2018.

Per Smitterberg