Den här morgonen kändes det att hösten hade anlänt till ön. Det började dock med en blek sol men den doldes snart till stor del bakom grå skyar. En bitande sydostvind tryckte sig upp mot Hoburgsklippan, så det bjöds måttligt med läpositioner. Men det som värmde desto mer var att det var tjugosex fågelsugna som möttes norr om klippan. Fantastiskt vilket intresse det finns på ön för vår hobby! Efter inledande samling med vad vi kunde förvänta oss började en långsam promenad längs den grusväg som leder söderut längs Hoburgsklippans östra sida. På grund av blåsten var de enda tättingar som hördes de blandade flockar med bo- och bergfink, hämpling, grön- och gråsiska samt små flockar av sånglärkor. En fin gammal havsörn kom svepande norrut över fälten efter sin morgon runda runt Rivet. Efter en stund hittades även en kungsörn, uppe över Majstrebackarna dit havsörnen drog. Efter envist spanande hittades även ett exemplar av en klassisk rovfågelsgäst på hösten, nämligen en liten stenfalk. Med sin gråbruna ovansida är den närmast osynlig när den sitter på ett nyplöjt fält. I östra delen av fälten gick en flock vitkindade gäss och ett fint gäng med ett trettiotal bläsgäss passerade. Några smärre flockar sädgäss sågs också fint. Hösten är verkligen gässens årstid.

Sparvhök på flyttning söderut vid Hoburgen. Foto: Per Smitterberg.

Helgmärkningen var igång vid Sundre fågelstation och fångsten bestod av de klassiska senhöstfåglarna, Mesar, trastar, rödhakar och en del sena svarthättor, trädgårdssångare och ärtsångare. Vi satte upp kikarna på kanten ovanför märkboden varifrån man har den bästa utblicken i all vädersträcken. Tyvärr var det den envisa vinden från sydsektorn som hämmade de större flockarna av sydflyttande fåglar vi önskat oss. Men då blir man desto gladare för de vi fick uppleva.

Som avslutning vandrade vi söderut längs grusvägen som leder längs uddens västra sida. Buskmarkerna var ganska tömda på småfåglar, men när vi kom ner till Hällarna fanns en del trevliga sjöfåglar och vadare att spana in. Bläsänder och krickor gick och nasslade på algerna på hällarna, ett fint gäng ejdrar guppade ute i bränningarna medan tre sjöorrar flög söderut. Ett gäng kärrsnäppor pilade förbi medan sex kustpipare gick bland bläsänderna. Nu kurrade det rejält hos majoriteten av skådarna, då de flesta fikapackningar fanns uppe på parkeringen. Därför gick vi åter till Hoburgsklippan och vi kunde summera en fin höstutflykt. Ledde det hela gjorde

Per Smitterberg.