Åtta personer dök upp vid Holmudden/Fårö fyr lagom till den spektakulära soluppgången vid 07:00. Sträcket över havet var magert, bara några svärtor och tordmular, alfåglar och vitfåglar noterades. Något bättre fart var det över land. En 2K hane svart rödstjärt satt på muren till fyrträdgården, en vardera gransångare, gråsiska, större korsnäbb och trädkrypare plus en del sädesärlor, småflockar med grönsiskor, kungsfåglar, mesar och gulsparvar rörde sig i strandskogen.

Framme vid Skär hade deltagarantalet nu växt till tio personer. Där kunde exkursionsledaren briljera med att hitta en honfärgad ringtrast i en grantopp som samtliga fick se. Runt Skärsände rörde sig en del bläsänder samt enstaka stjärtänder, skedand och svärta. En kustpipare rastade och en havsörn satt ute på sjömärket vid Salvorev. 

Vid fiskebodarna innanför hamnen hittades en blek ung/första vinterdräkt gulärla, troligen av östligt ursprung. Bland mängderna av kungsfåglar och mesar kunde även en gransångare hittas.

Ytterligare en gransångare sågs vid Fifang innan exkursionen avslutades vid badplatsen i Ajkesträsk. Där fick finalen flera celebra arter såsom åtta ägretthägrar, fyra skäggmesar (trolig familj med adult hane och hona samt två juvenila) som sågs och hördes på nära håll i vassen. En sista trevlig fågel blev den svarthakedopping som hittades bland dykänderna i västra delen av träsket. Ledde det hela gjorde

Tord Lantz.