Bäste medlem! Nu är nr 2 2021 av föreningen tidskrift på väg, förhoppningsvis med innehåll som förgyller den mörka årstiden. Vi hoppas förstås att Du är nöjd med vad medlemsskapet erbjuder och vill vara medlem även 2022. Då passar det fint att du betalar in medlemsavgiften för kommande år. Vi vill också passa på att be Dig om en sak till. För våra kontakter med medlemmarna är det mycket värdefullt om vi har aktuella e-postadresser till Er, så att Ni kan få viktig information med kort varsel. Enklast når Du föreningen med frågor och information via e-postadressen medlem@blacku.se. Vi har ju ett drygt år med inställda inneträffar mm bakom oss där det är värdefullt att snabbt nå ut med informationen. Sen bidrar ju en ökad digital kommunikation till färre fysiska brev/utskick, vilket blir till miljönytta.

Ett riktigt Gott slut på 2021 och ett Gott nytt 2022 önskar GOF!

Havsörn med en bevakande korp. Foto: Per Smitterberg.