Som jag misstänkte så var det ingen trängsel av intresserade skådare i förmiddagens snö och stormbyar. Man kan i alla fall konstatera att våra medlemmar är förståndiga som inte ger sig ut i stormen. En familj stannade till en kort stund bara för att inse att det inte var trevliga förhållanden för fågelskådning. Det var dåligt med fågel både vid Gustavsvik och den annars så välfyllda Flundreviken. Som synes på bilden var knölsvanarna kloka nog att söka skydd bakom buskagen i vassruggarna vid Flundreviken. De hade sällskap med gräsänder och sothöns.

Knölsvanar, sothöns och gräsänder söker lä. Foto: Sven-Olof Lundgren.

Vi ska dock hålla i minnet att det är YTTERST få gånger en utflykt i föreningens regi måste ställas in. Det är väl förhållanden som vid dagens utflykt som gör att ”gränsen är nådd” för även den ivrigaste fågelvän. Den som troget ändå höll i ledarflaggan var

Sven-Olof Lundgren.