Lagom till häcksäsongen utökades antalet holkar i södra Visby. Upprinnelsen var att stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson hittat ett antal fågelholkar instoppade  i ett av regionens förråd. Hon kontaktade då GOF för att få tips om lämpliga lokaler för dessa. 

Valet föll på två områden i södra Visby som hyser ganska mycket fågel men som saknar bohål.

Det ena är Kronoparken, mellan kvarteren Kölen på Gråbo, samt kvarteret Myran vid södra delen av Allégatan och skogen Djuplunda söder om Visbyleden. På båda platserna löper gång- och cykelväg genom områdena, vilket också är en orsak till att platserna är lämpliga för fågelstudier.

Ett glatt gäng som hjälper till med nya “fågelhem”: Ted Lindström, Pernilla Johansson och Sven-Olof Lundgren. Den fjärde i gänget var Sivert Söderlund (även fotograf & skribent).

Det blev en trevlig förmiddag för gänget Pernilla, Sven-Olof, Ted och Sivert som hjälptes åt med de 23 holkarna, ibland med en pratstund med förbipasserande som var intresserade. Även fåglarna var intresserade, några talgoxar var snabbt framme och undersökte ett par av holkarna.

Under 2020 medverkade GOF också vid uppsättning av 80 holkar fördelade på södra delen av Södra hällarna, Kärlekstigen och området intill Tjelvarskolan i nordöstra Visby. Några år tidigare har GOF själva tillverkat och satt upp drygt 100 holkar i Sumpskogen och norra delen av Södra Hällarna, Krookska dungen samt Donnershage.

Tillsammans med en slöjdlärare på Gråboskolan tillverkade vi holkar i deras slöjdsal för något år sedan och med hjälp av eleverna sattes de upp i den angränsande Furulundskogen.

Totalt har GOF medverkat till att drygt 200 fågelholkar blivit uppsatta i Visbys närområde.