På första maj samlades nio deltagare vid Bottarvegården, för att gemensamt åka ner till Snäckviken i Vamlingbo och göra en strandvandring. Det var premiär för GOF på den lokalen. Redan vid samlingen fick vi se dagens första rödglada, de är ju numera ganska vanliga på Sudret. Årets för flera av oss första ladusvala dök upp och snart kom några till samt flera hussvalor snurrade också omkring. En kaja kom med bomaterial till ett hål i det stora valnötsträdet vid P-platsen.

Nere vid Snäckviken var det mycket fågel, de flesta ute på den långa reveln Bejfält. Konstigt namn tycker jag och man kan undra vad det syftar på. Där rastade 40 skärfläckor och kolonin med silvertärnor var på plats tillsammans med skrattmåsar. En knölsvan ruvade, vilket jag tidigare har noterat vid inventering där. Många gravänder, ett par snatterand, gräsänder och några krickor.

Vandringen gick sakta mot norr och Killingholm där vi skulle vända. I en liten vät stöttes en skogssnäppa som drog iväg och ställde sig på långt avstånd men den gick att se. Grönbena stöttes också.

Göken hör till såhär i maj månads start. Foto: Per Smitterberg.

Årets första gök hoade vilket hör första maj till och dagens andra rödglada sågs i motljuset. Taltrastar och lövsångare hördes intill. I en större vät stod några gluttsnäppor, tofsvipor, rödbenor samt några grågäss.

På Killingholm stod en flock vitkindade gäss, sju småspovar lättade flöjtande och drog åt norr, en roskarl hördes men hittades dock inte. Bland buskarna flög hämplingar och en ärtsångare sjöng några gånger tillsammans med en gransångare. 

Dagens extraupplevelse blev väl de tjugo gråsälar som låg ute på skäret och sjöng ibland.

Avslutningen med fika i det fina och ganska varma vädret med utsikt över reveln var väl dagens höjdpunkt. Platsen är väl värd ett besök, där ett begränsat antal bilar hänvisas till en P-skylt.

Ledare var Sivert Söderlund