Vårens andra kvällsutflykt till fågeltornet i Storsund lockade sammanlagt arton personer med undertecknad inräknad. Roligt att även besökande skådare hittar till våra utflykter. Ett par från Närke samt ett par från Tyskland deltog och flera barnfamiljer ger fint hopp om återväxten bland fågelskådarna. Vi fick se två lärkfalkar, havsörnar, ett par bruna kärrhökar, närmare tio tranor sågs och hördes samt förstås en mängd gråhägrar samt ägretthägrar. Den senare valde ju Storsund som startpunkt för etableringen som svensk häckfågel och nu finns snart ett dussin par här.

Ägretthäger i Storsund. Foto: Per Smitterberg.

Fisktärnor, snatteränder, krickor, gräsandhona med nio dunungar, viggar och sothöns räknades in samt sjungande svarthätta, ärtsångare, törnsångare, lövsångare och gransångare. Närmare åttio tornseglare trålade ”luftplankton” tillsammans med ladu- och hussvalor medan vattenrallar hördes från vassarna. Inne från skogen hördes spillkråkans galna skri. Utflykten kunde verkligen summeras som lyckad och det bjöds på alla de arter man kan hoppas på i Storsund. Ledde det hela gjorde

Lars Brolund.