Med anledning av utbrottet av fågelinfluensa har GOF initierat ett kartläggningsarbete. I korthet handlar det om att inventera kuststräckor längs västra Gotland. Syftet är att få en bättre bild av utbredningen av döda och sjuka fåglar. Parallellt kommer vi samla in de döda individer som påträffas för att minska risken för smittspridning till friska fåglar som uppehåller sig vid kusterna. Särskilda restriktioner gäller för denna hantering och allmän upplysning ges via Länsstyrelsens hemsida. Har du möjlighet att inventera någon kuststräcka så hör av dig för mer information och utrustning. Kontakta Måns Hjernquist 070- 225 32 91.

Dessa sillgrisslor och tordmular som plockats upp i havet i onsdags. Foto: Måns Hjernquist.