Ett hotande oväder med stora regnmängder höll sig snällt inne över mellersta Götaland, vilket vi mottog med tacksamhet. Femton skådarsugna fågelvänner mötte upp vid parkeringen. Efter den obligatoriska inledningen, med tänkt ”krigslist”, gick vi knappa 50 meter från bilarna och ”slog läger” vid de sista buskagen innanför Koviken. Härifrån kunde vi på mycket bekvämt avstånd njuta av alla de fina fåglar som nyttjade den grunda viken för rast och födosök. Tack vare de begränsade volymerna med individer, fanns det gott om tid att lugnt titta på och lära sig det mesta som fanns där. Några av de sista skärfläckorna, fem stycken, ägnade sig åt frukost. Ett trettiotal kärrsnäppor, två spovsnäppor, två brushanar, tio enkelbeckasiner, drygt femton grönbenor och tre svartsnäppor skrevs in i boken. I den bortre vasskanten fick några skarpögda medskådare syn på en liten familj med vattenrall, en vuxen och två ungar. Det är vid denna tid som man har hyfsade chanser att se dessa annars skygga fåglar. Oftast hör man bara deras grisgrymtande inifrån växtligheten. Simänderna har nu övergett sin vårdräkt och har den mer anonyma eklipsdräkten, där även hanarna blir mer lika honor till utseendet. Kricka, snatterand och gräsand kunde noteras samt några gravänder.

Ljungpipare på höstflyttning. Foto: Per Smitterberg.

Rovfågellistan blev inte särskilt lång men en ung brun kärrhök, några sparvhökar samt två duvhökar kunde noteras. En fräsch gök kom farande över våra huvuden, vilket gav ett ögonblick av oro bland tättingarna. Bland sädesärlorna i vattenbrynet hittades en fin gulärla. Som avslutning gick vi ut till ”basen” av Rumpan och undertecknad beskrev områdets stora potential vid ett vinterbesök, vilket verkade locka flera till ett framtida ”kylslaget” besök. Vid den avslutande spaningen ute vid udden fick vi notera åtskilliga hundra ljungpipare på väg söderut, samt två vackert tecknade kustpipare som rastade. Nu började de flesta känna sig nöjda och även undertecknad kunde sätta punkt i protokollet för dagens utflykt till denna lilla lättskådade pärla. Ledde det hela gjorde

Per Smitterberg.