Denna tisdagskväll samlade sammanlagt sju deltagare i fågeltornet vid Storsunds sydvästra kant. Svag vind, sol och en temperatur som anstår en gotländsk aprilkväll innebar bra förhållanden för både fågelskådning, fika och trevliga samtal. De deltagare som infann sig redan vid utsatt tid för exkursionsstart erbjöds fina observationer på två lärkfalkar som födosökte längs spången ut till tornet. Väl uppe i tornet bjöds vi under kvällen på ungefär de arter vi kunde förvänta oss. Ägretthägrarna var traditionsenligt på plats med minst 3 ex. ute i hägerkolonin. Sannolikt var antalet större men svårt att avgöra då de mest ses när de lyfter ur kolonin då och då.

Brun kärrhök tillhör de trogna häckarnas skara i Storsund. Foto: Per Smitterberg.

För de flesta av oss var några ladu- och hussvalor årets första och i en sälg precis nedanför tornet visade två lövsångare upp sig fint. Skäggdoppingar som normalt ses med något par lyste med sin frånvaro. Istället låg ett par smådopping ute på klarvattenytan bland något hundratal vigg. Två skräntärnor gjorde några lovar över Storsund och till och från under kvällen sågs ett par bruna kärrhökar. Hanen som kom nära tornet visade sig vara 2K, det vill säga född förra året, och inte helt utfärgad så som en adult hane. Klockan sju var fikat slut och temperaturen hade sjunkit något. Vi som var kvar kände oss nöjda och vände hemåt.

Fredrik Gustafsson