Att kunna njuta av den gotländska naturen in på stadens knutar är härligt. Vilken årstid det än är finns det oftast något trevligt i fågelväg att rikta kikaren emot. Vi var halvdussinet fågelvänner som samlades vid reservatets parkering. Efter en kort beskrivning av området började vi en sakta och skön promenad ut mot klintkanten. Några korsnäbbar, både större och mindre, passerade och kunde hittas tack vare sina ”klippande” lockläten. Bofink, grönfink, grönsiska och bofink kunde också noteras. Väl ute vid klintkanten, med Högklint i söder och Visby hamn i norr, började spanandet över ett tämligen blankt hav. Tyvärr var det inga större mängder eller antal arter. En flock ejdrar rastade och storskarvar drog förbi. Givetvis patrullerade gråtrutar och fiskmåsar och borta på yttre vågbrytaren lyckades Jörgen plocka in några gråhägrar till protokollet.

När fåglarna lurade oss denna morgon passade det bra att beskriva områdets möjligheter under årets olika perioder. Man kan faktiskt alltid stöta på något trevligt i fågelväg härute. I första hand är det nog en sträcklokal, både vår och höst med allt från stora finkflockar och sparvhökar under hösten till långa pärlband med prutgäss i maj månad. Ute längs kanten patrullerar gärna havsörnar. Trots dagens tema ”fåglar” halkade vi över i det botaniska som bjöd på en del trevliga möten. ”Man tager vad man haver…”. Åter vid parkeringen tog några fram matsäcken medan tog tag lördagens göromål. Ledde det hela gjorde

Per Smitterberg.