I snålblåsten från nordväst samlades femton deltagare för att se vad som Närsholmen hade att erbjuda i fågelväg. Förhoppningarna var inte så stora på grund av den vind som var,  men vi gick till solsidan av talldungen där vi fick lite lä från vinden och kunde konstatera att fågel fanns det. Vi kunde på nära håll se kungsfågel, talgoxe, blåmes och svartmes födosöka i tallgrenarna. En kungsörn stod i stort sätt stilla i motvinden och spanade efter något ätligt.

Kungsörnen låter vinden “göra jobbet”. Foto: Per Smitterberg.

En sparvhök med medvind i ryggen for förbi som en pil och en tornfalk flög över dungen mot norr säkerligen till fältet med enar norr om talldungen.

Efter rundvandring tog vi oss till fyren för att söka lä och njuta av medhavd matsäck. Fem prutgäss rastade nedanför fyren och en ensam svärta drog förbi. Alla var nöjda med dagen och för någon var det första gången som kungsfågel sågs.

Ledare och skribent Sven-Olof Lundgren som till sin hjälp hade Sivert Söderlund och Johan Lundgren.